602193.jpg

Nonon uusin teema on luovuus. Se on ihmiselämän kantava voima. Luovuus on uudenlaista ajattelua ja toimintaa, arjen ongelmanratkaisua ja "palikoiden uudelleenjärjestelyä". Monille luova toiminta -erityisesti taiteen tekeminen - on henkireikä. Luovuuden uskotaan olevan terapeuttista. Ammatillinen taiteilijuus on paljolti riippuvainen luovasta vireestä ja jatkuvasta uusiutumisesta. Luovuus edellyttää avointa mieltä ja rohkeutta, mutta ovatko nämä itseisarvoja? Ja kuinka taiteija jaksaa luoda aina uutta? Näitä ja monia muita luovuuteen liittyviä seikkoja pohditaan Nonossa seuraavan kuukauden aikana.

Teeman aloittaa Heidi Rundgrenin (ent. Kiltin tytön blogi nyk. Rakastuin runoon) kirjoitus "Tyhjyydestä luovaan olotilaan - blogin avulla", jonka julkaisemme tiistaina.

Jos olet pohtinut luovuutta ja haluat kertoa siihen liittyvistä kokemuksista tai ajatuksista, ota yhteyttä Nonon toimitukseen: nonotoimitus (miukumauku)hotmail.com .

Terveisin Maria